ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติวัด
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ประวัติเจ้าอาวาส
กฏระเบียบของวัด
ประวัติหมู่บ้าน
วัดในเขตอำเภอบ้านด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม
ธรรมะออนไลน์
นิทานธรรมะ
ภาพพุทธประวัติ
กำลังใจชีวิต
วาทศิลป์
บทแหล่
เทศนาวาไรตี้
ดาวน์โหลด
ภาพอสุภะ
ร้อยรส บทกลอน
คลิปวีดีโอทั่วไป
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา

ออนไลน์ 24คน
ผู้ชมวันนี้193คน
ผู้ชมเมื่อวาน1950คน
ผู้ชมเดือนนี้20807คน
ผู้ชมเดือนก่อน42546คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1522297คน


   เทศนาวาไรตี้
ฝึกเทศน์งานศพ

ฝึกเทศน์งานศพ

***************

นโม......................

เปตานํ   ทกฺขิณํ   ทชฺชา   ปุพฺเพ   กตมนุสรนฺติ

 

                บัดนี้   จักแสดงพระธรรมเทศนา  อนุโมทนากุศลราศีที่คณะท่านเจ้าภาพในฐานะบุตรธิดาของคุณ........................ผู้เป็น.........ล่วงลับได้มีจิตเป็นกุศลเพื่อจะสนองคุณบิดามารดาได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพขึ้นโดยจัดให้มีการสวดพระอภิธรรม เป็นจำนวน...........คืน  ทั้งนี้ด้วยแรงแห่งความกตัญญูเป็นเหตุบันดาลใจหวังจะให้ท่านได้รับความสุขในสถานที่เกิดนั้นๆแม้จะตระหนักดีว่า  เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างแต่สิ่งซึ่งเป็นกุศลไว้มาก  ซึ่งบรรดาบุตรธิดาต่างเชื่อแน่ว่าท่านจักต้องสถิตอยู่ในสรวงสวรรค์อย่างแน่แท้  แต่ด้วยแรงกตัญญูดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งความดีของท่าน  ได้ช่วยเป็นพลังให้ท่านเจ้าภาพจัดงานบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลาถึง.......คืนด้วยกันถือได้ว่าเป็นการเทิดทูนบูชาพระคุณ  และเป็นการอนุกูลท่านให้ประสบความสุขยิ่งขึ้นนับว่าท่านเจ้าภาพได้ปฏิบัติตนสอดคล้องต้องกับพระพุทธภาษิต ที่ได้ยกขึ้นตั้งไว้     เบื้องต้นว่า

                   เปตานํ   ทกฺขิณํ   ทชฺชา   ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรํ

แปลว่า   เมื่อนึกถึงท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ก็ควรจะบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ท่าน  ดังนี้

        คณะท่านเจ้าภาพในฐษนะบุตรธิดา  ได้ตระหนักถึงคุณงามความดีของท่านผู้เป็น.......จึงได้พร้อมใจกันจัดงานบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ขึ้นด้วยจุดประสงค์    ประการ  คือ

๑.     เพื่อเทิดทูลคุณงามความดีของท่าน

๒.    เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในฐานะลูกหลานที่ดี

๓.    เพื่ออุทิศกุศลส่งไปเสริมความความสุขให้แก่ท่านอีกส่วนหนึ่ง

การกระทำของบุตรธิดาในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณของตนเองอีกส่วนหนึ่งไว้ได้ทำหน้าที่ของตนเองในฐานะบุตรธิดาอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นการทำตระกูลนี้ให้มีชื่อเสียงสูงส่งยิ่งขึ้น  สมกับคำประพันธ์ที่ว่า

มีลูกดีเป็นศรีสง่าหน้า

ญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใส

ถึงเพื่อนญาติมิตรสหายที่ใกล้ไกล

ก็พอใจสรรเสริญเจริญพร

          ท่านว่าตระกูลไหนก็ตามที่พ่อแม่มีลูกดี  พ่อแม่นั้นก็นับว่าเป็นผู้มีบุญ  ลูกคนไหนได้พ่อแม่ดีลูกคนนั้นก็นับว่าเป็นคนมีวาสนา  ทั้งหมดก็ล้วนอาศัย  ปุพเพกตปุญญตา  คือบุญเก่าที่ได้สร้างในชาติปางก่อนเป็นสำคัญ  และพร้อมกับความดีที่ได้บำเพ็ญในชาติปัจจุบันเข้าช่วยสนับสนุนด้วย

          หากจะมีคำถามว่า  บุญกุศลที่อุทิศไปนี้จะถึงแก่ผู้ตายหรือไม่  แก้ว่าบุญจะถึงหรือไม่อย่างไร  ก็อยู่ที่องค์ประกอบ     หลักด้วยกัน  คือ

๑.     ท่านเจ้าภาพทำบุญแล้ว  ก็อุทิศส่งไปให้

๒.    ท่านผู้ตายรับบุญกุศลส่วนนั้น

๓.    สมบูรณ์ด้วยทักขิเณยยบุคคล  ผู้ประกอบด้วยศีลธรรม

ถ้าตรงตามหลัก    อย่างนี้แล้ว  บุญก็จะถึงแก่ผู้รับเป็นแน่  อุปมาดุจการส่งจดหมาย  ที่จะถึงแก่ผู้รับได้นั้นต้องประกอบด้วยหลัก    ประการเหมือนกันคือ

๑.     ต้องจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจน

๒.    มีผู้รับจดหมายนั้น

๓.    บุรุษไปรษณีย์นำจดหมายส่ง  ตามที่จ่าหน้าซอง

ท่านสาธุชนทั้งหลาย  ทุกคนที่เกิดมาแล้ว  สุดท้ายปลายทางของชีวิตก็คือความตายไม่มีใครจะอยู่ค้ำฟ้า  โลกนี้จึงเปรียบเสมือนบ้านเช่า  ธรรมดาบ้านเช่า  เมื่อผู้เช่าหมดสัญญาแล้วก็ต้องย้ายไปหาที่อื่นอยู่ต่อไปใหม่  สิ่งของทั้งหลายที่ประจำบ้านเช่าต้องอยู่ที่เดิมผู้เช่าจะถือกรรมสิทธิ์นำไปหาได้ไม่  นอกจากของตัวเท่านั้น  วันใดคนเราเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว  ก็เหมือนจากบ้านเช่า  บรรดาทรัพย์สินทุกชนิดก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ในลักษณะจำยอม  ส่วนสมบัตส่วนตัวอันได้แก่กรรม  คือ  ความดีและความชั่วที่ตัวทำไว้ก็จะตามติดไปสู่ภพหน้าได้   สมกับที่ท่านว่า   สยํ   กตานิ  ปุญญานิ  ตํ  มิตฺตํ  สมฺปรายิกํ  แปลว่า  บุญที่ทำไว้ด้วยตนเองจะเป็นมิตรติดตามไปในภายภพหน้า

          ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า   กรรมเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญยิ่งกว่าสมบัติภายนอกมากนัก  เหตุนี้จึงไม่ควรประมาทในชีวิต  ควรรีบบำเพ็ญกิจคือบุญกุศล  เตรียมตัวเตรียมใจไว้เสียแต่เนินๆ  การเตรียมตัวนั้นโบราณบัณฑิตท่านวางหลักไว้    ประการ  คือ

๑.     รักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๒.    ตัดความอาลัย

๓.    ไร้ความกังวล

๔.    สนใจธรรมะ

อธิบายย่อๆว่า  ข้อที่ ๑  รักษษหน้าที่อย่างเคร่งครัดนั้นหมายความว่า  ทุกคนมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้น  เช่นเป็นพ่อ  แม่  ทหาร  ตำรจ  นักบวช  เป็นราษฎร  ใครมีหน้าที่อย่างไร ก็พยายามทำหน้าที่นั้นให้เรียบร้อยทุกประการ

ข้อที่     ตัดความอาลัย  หมายถึงเมื่อเข้าสู่วัยชราแล้วต้องหมั่นสร้างบุญกุศล  พยายามละความอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สมบัติ  ตลอดจนบุตรธิดา

ข้อที่     ไร้ความกังวล  คืออย่าไปกังวลกับร่างกายเกินไป  เช่นเรื่องความแก่   ความเจ็บไข้ได้ป่วย  จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ  ผลสุดท้ายจะทำให้แก่เกินวัย  หรือที่เจ็บน้อยก็จะเจ็บมาก เพราะเสียกำลังใจ

ข้อที่     สนใจธรรมะ   เพราะธรรมะเป็นยาใจ  เป็นแสงสว่างที่จะส่องวิถีชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้  พร้อมทั้งเป็นยานพาหนะที่สามารถจะนำพาไปสู่สวรรค์  นิพพานได้อีกด้วย

     ผู้ที่ได้เตรียมตัวโดยตั้งอยู่ในหลัก    ประการนี้แล้ว  ก็หวังว่าอนาคตของผู้นั้นจะสมบูรณ์ด้วยความสุขตลอดไป

     อนึ่งในการบำเพ็ญกุศลศพของ........................ผู้ล่วงลับไปนั้น  ในขณะนี้ท่านได้สอนสาธุชนไว้ว่า.......

ดวงตากลมเคยคมวาวต้องมาขุ่นขาวเป็นฟางฝ้า

ฟันเคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาต้องกลายกลับมาเหลือแต่เหงือกแดงๆ

อีกเส้นผมที่เคยดำขลับต้องกลายกลับมาแลดูขาวเป็นแป้ง

ผิวเคยตึงประหนึ่งผิวแตงต้องมาเหี่ยวแห้งไม่จำเริญนัยน์ตา

     สรุปใจความตามที่คณะท่านเจ้าภาพได้รวมจัดงานบำเพ็ญกุศลศพคุณ................ด้วยแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้  และด้วยความปรารถนาดีที่จะให้ท่านได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอีกตามวิสัยบุตรธิดาที่ดี  ด้วยบุญกุศลที่บำเพ็ยนี้ก็จะเป็นพลังบันดาลให้ท่านได้รับสุขสมประสงค์

     อนึ่งเนื่องจากทุกคนที่เกิดมา  จำต้องจากโลกนี้ไปในที่สุด  ฉะนั้นจึงต้องเตรียมตัวหาที่พึ่งต่อไปในภายหน้าด้วยการตั้งอยู่ในหลัก     ประการคือ

๑.     รักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๒.    ตัดความอาลัย

๓.    ละความห่วงใย

๔.    สนใจธรรมะ

เพื่อจะได้เตรียมตัว  เตรียมใจไว้ก่อนตาย  เช่นนี้แล้วก็มีหวังว่าอนาคตของผู้นั้นจะต้องแจ่มใส  หากวาสนาบารมีแก่กล้าก็จะประสบสุขชั้นยอด  คือ มรรค  ผล  นิพพาน

     ขออำนาจกุศลบุญราศีที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีบุตรธิดาพร้อมทั้งปิยมิตรได้รวมกันบำเพ็ญกุศลศพครั้งนี้  จงเป็นผลดลบันดาลให้..............ประสบสุขในสรวงสวรรค์  สมดังความประสงค์จงทุกประการ  และขอให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านพร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลายในสมาคมนี้  จงเจริญศรีสวัสดิ์พิพัฒนมงคล   สมบูรณ์พูนผล  ในสิ่งที่ตนปรารถนาจงทุกประการ

     รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนา  ตามกาลนิยมสมควรแก่เวลา  ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้  เอวํก็มีด้วยประการฉะนี้

 

 

วันที่ : 24 พ.ย. 2554,14:14   เข้าชม 29719 ครั้ง
โพสโดย : rueng

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

Copyright @ 2011 วัดบ้านตะโคง
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 089-4849570 e-mail : ru-e@windowslive .com